Świadczymy usługi w zakresie zarządzania projektami, przygotowania inwestycji oraz doradztwa dla inwestorów, zarządzania rozruchem obiektów i instalacji oraz ich oddaniem do użytkowania. Nasza kadra zdobywa doświadczenie głównie podczas realizacji inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne dla Polski.

Przygotowanie inwestycji

 • Organizacja placu i zaplecza budowy.
 • Wybór dostawców i podwykonawców dla realizowanego zadania.
 • Uzgodnienia z Inwestorem.
 • Kosztorysowanie.
 • Przygotowanie kompleksowe ofert.

Zarządzenie projektem

 • Kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa w tym również w oparciu o standardy FIDIC.
 • Tworzenie harmonogramów.
 • Usługi w zakresie obsadzania etatów technicznych.
 • Usługi w zakresie współpracy z urzędami oraz jednostkami certyfikującymi w zakresie dopuszczenia personelu, technologii oraz certyfikacji i dopuszczenia obiektów i instalacji do użytkowania.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej i jakościowej inwestycji.

Zarządzanie rozruchem

 • Opracowanie wszelkich niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych.
 • Przeprowadzenie uruchomienia instalacji.
 • Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej.
 • Przeprowadzamy proces certyfikacji i rejestracji urządzeń w UDT i TDT.
Top