Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 1

Przygotowanie tymczasowego placu montażowego dla kolumny wydmuchowej wraz z miejscem na dźwig oraz drogę dojazdową dla prac realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov

Top