Referencje: Rurociąg kablowy Konin – Łowicz

Roboty budowlano – montażowe podczas realizacji zadania „Budowa kanalizacji i rurociągu kablowego dla kabli szlakowych na linii kolejowej” o długości 38 473 mb dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Referencje wystawił:

WINEX-BUD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań

Top