Referencje: Gazociąg Kębłowo – Rybno

Roboty budowlano – montażowe podczas realizacji zadania „Ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia DN 150, MOP 6.3 MPa re­la­cji Kę­bło­wo – Rybno”.

Referencje wystawił:

Gaz Budowa Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
78-230 Karlino

Top