Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 3

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowanie rurociągów oraz przygotowanie dokumentacji jakościowej dla rurociągów realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov

Top