Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 4

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowanie rurociągów, przygotowanie dokumentacji jakościowej i udział w rozruchu obiektów technologicznych realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov

Top