Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 4

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowanie rurociągów, przygotowanie dokumentacji jakościowej i udział w rozruchu obiektów technologicznych realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov


Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 3

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowanie rurociągów oraz przygotowanie dokumentacji jakościowej dla rurociągów realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov


Referencje: Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach etap 1

Przygotowanie tymczasowego placu montażowego dla kolumny wydmuchowej wraz z miejscem na dźwig oraz drogę dojazdową dla prac realizowanych podczas zadania „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach”.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice Holding A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov


Referencje: Przebudowa stacji gazowej Krajenka

Montaż stacji redukcyjno – pomiarowej w zakresie branży technologicznej, w tym wykonanie reduktorowni, kotłowni, nawanialni oaraz dokumentacji powykonawczej.

Referencje wystawił:

P.U. FraM Franciszek Majewski
Os. Raczyńskiego 3/8
62-020 Swarzędz


Top