Gazociąg Karmin – Jarocin

Gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN150 relacji Strefa Przyodwiertowa Karmin-1 – Ośrodek Grupowy Jarocin wraz ochroną katodową i budową linii światłowodowej.

Szczegółowy zakres prac:

  • prace zimne,
  • prace spawalniczo – montażowe, prace izolacyjne,
  • ułożenie rurociągów w wykopie,
  • wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych,
  • personel inżynieryjno-techniczny wraz z kierownikiem budowy,
  • próby ciśnieniowe,
  • rekultywacja i odtworzenia,
  • montaż instalacji ochrony katodowej wraz z jej uruchomieniem,
  • montaż kabla światłowodowego w rurociągu kablowym.

Termin wykonania:

Od 10.03.2016 do 30.07.2016

Top