Rurociąg kablowy Konin – Łowicz

Budowa rurociągów kablowych, kanalizacji kablowej oraz próby ciśnieniowej na odcinku Konin – Łowicz podczas realizacji zadania „Projekt, budowa i wdrożenie podsystemu radiowego systemu ERTMS / GSM-R, projekt i budowa światłowodowych kabli szlakowych oraz budowa systemów teletransmisyjnych realizowanych w ramach projektu

POIiŚ 7.1-25

„Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol”.

Szczegółowy zakres prac:

 • prace ziemne,
 • montaż i ułożenie rurociągu w wykopie,
 • montaż rury przewodowej w rurach osłonowych,
 • montaż zasobników i studni kablowych,
 • montaż słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych,
 • nadzór i koordynacja realizowanych prac,
 • raportowanie postępu prac,
 • wykonanie skutecznego czyszczenia rurociągu sprężonym powietrzem,
 • wykonanie kalibracji wbudowanych odcinków rurociągu,
 • sprawdzenie ciągłości kabla lokalizacyjnego,
 • wykonanie próby ciśnieniowej,
 • wykonanie prac pod kontrolą kierownika robót.

Termin wykonania:

Listopad 2014 – Marzec 2015

Top